Åvägen 4.

De så kallade "Polisahuset". Huset byggdes i början av 1950-talet, av polis Bernt Sundkvist, och hans fru Wivan. De hade sönerna Kenneth och Krister, samt dottern Cari, gift med Stefan Ljung i Flyinge. I husets källarplan fanns en polisexpedition.

I början på 1960-talet bodde Jöns och Hanna Pålsson här. De hade sönerna Knut och Yngve. De bodde senare med sin mor i huset.
Efter att modern avlidit och Yngve övertagit Åvägen 8, bodde Knut kvar en tid.

Därefter såldes huset till en ung dam X som sammanbodde med en utlänsk medborgare X.

Olof Lind som var maskinist på Tysklandsfärjorna, och hans sambo Annete,
köpte huset av Ingrid Johansson i maj 1996. De renoverade hela huset och försåg
det med en röd träfasad.

I slutet på år 2000, förvärvades fastigheten av Marielle Johansson och
Toni Belokozovski.

2004 i september, såldes fastigheten vidare till Johan och Barbara Strandman.Tillbaka till Åvägen.