Åvägen 6.

Huset byggdes 19XX av Ingemar Ranehammar och hans fru Anita.
De skiljdes och Anita bodde ensam kvar ett tag.

Huset övertogs av Bengt Svensson med frun Eva och dottern
Ulrika Bengtsdotter.

Därefter övertogs det av Ingvar Nilsson med frun Lena,
de hade två söner Marcus och Jonas.

Tillbaka till Åvägen.