ETAPP 1

ETAPP 2

ETAPP 3KRÄFTGILLE
2003Tillbaka till GETINGE.
Tillbaka till startsidan.

 

Åvägen i Getinge.


Namnet på vägen fastställdes i april 1987, efter förslag från Sture Fässberg och Börje Caspari. Från början gick vägen snett över affärens tomt. Bebyggelsen växte fram i olika etapper. De första husen byggdes på 1930-talet, andra etappen byggdes under 1960-talet och den sista etappen byggdes under 1970-talet.

Jag tar tacksamt emot alla bidrag om bygden. Gamla foto, - text, - namnuppgifter och liknande.

Skicka e-post till Börje Caspari.

Länkarna till vänster visar olika skede, i bygdens historia.