Getinge Boule.

 

 

Kaj Andersson, Bertil Bengtsson och Börje Caspari sågar och sammanfogar de telegrafstolpar som Lars-Gösta Bengtsson kört hit. De behövdes för att rätta till nivåskillnaden.

De fina trädgårdsmöblerna skänktes av Elisabeth och Hassan Chasemmanech.

 

.

Tillbaka