1762 ÅRS BRO1931 ÅRS BRO1983 ÅRS BRO2002 ÅRS BRO
Tillbaka till GETINGE.

Tillbaka till startsidan.

 

Bron i Getinge.

Sedan gammalt har en viktig väg gått fram här. Förmodligen gick här redan på 900-talet en väg, från Lund och norrut. Denna väg korsade vägen från kusten, över Kävlinge och var av stor betydelse.

Denna korsning antas ha varit en viktig faktor för staden Lunds grundande och tillväxt. Vadstället över Kävlingeån vid Getinge, blev vida känt, och var en mycket viktig övergång.

Av strategiska skäl anlades här tidigt en bro, vid vilken flera slag har stått mellan svenskar och danskar. Tidigt blev här också skjutställe och krog.Länkarna till vänster visar olika skede, i brons historia.