Vägen i Dalen 1.

Huset byggdes 1884. Här var under 1950-talet café. I ena ändan av huset bodde Herta Anderssons bror Holger Fyhr med frun Inga, och i andra ändan Gösta Sjölund. Därefter kom en lantbrukare från Roslöv, Nilsson, som hade en son Ingvar. Efter dem kom familjen Stenlund. Senare bodde målare Sven Andréasson med frun Mona i huset.

Kent och Carina Munther köpte huset i mars 1998.

I augusti 2003 överläts fastigheten till Mats och Hanna Wahlberg.

Tillbaka till Dalen.