Vägen i Dalen 13.

Huset byggdes 1907 av lantbruksarbetare Johan Kristersson och hans fru Ingrid.

Här har också bott ett pensionärspar från Harlösa Per och Kersti Andersson.

Senare bodde en äldre dam, Hilda med sin son här.

Tillbaka till Dalen.