Vägen i Dalen 15.

Huset byggdes av snickaren Siegfrid Wecke, bror till August, på nr. 11. Han hade en son Börje.

Här har också bott lantbrukare Henrik A. Lindkvist från Roslöv, med frun Karna och sonen Erik.

Därefter har Döhle bott här, med dottern Sussane, som senare gifte sig och flyttade till nr. 3.

Tillbaka till Dalen.