Vägen i Dalen 3.

Här bodde Anders Jönsson, son till Martin Jönsson på Åvägen, och hans fru Susanne född Döhle, med barnen Jenny, Jessica och Johan.

Tillbaka till Dalen.