Vägen i Dalen 7.

Huset är byggt 1913. Här har skräddarmästare Olof Malmberg med frun Emma bott. Frun flyttade efter mannens död till Stockholm. Olof är morbror till Karin Malmberg på nr. 2. Senare bodde här två damer Ingeborg Lindkvist och Marta. Vid millenieskiftet bodde Bengt Nilsson här och drev företaget Dörrland.

Tillbaka till Dalen.