Vägen i Dalen 2.

Huset byggdes 1913 och här hade Hans Malmberg och hans fru Hanna skomakeri. Sonen Håkan fick senare skomakeri i Södra Sandby, och sonen Ernst fick skomakeri i Eslöv. Efter faderns död hade dottern Karin affär i huset.

Därefter kom kyrkovaktmästare Ragnar Dahl och hans fru Lena, som hade två flickor. En av flickorna blev kantor. Lena lade så småningom ner affären och sålde till Lundgrens affär, på E22:an.

Senare bodde här jockeyn Christopher Wright, med frun Nancy och sonen Peter. De flyttade senare till Flyinge.

En vinter på 1920 - talet!

Tillbaka till Dalen.