Getinge gård.

Gården i dess nuvarande skick, byggdes ca. 1939/40 och är arrendegård under Svenstorp. Tidigare fanns här en helt kringbyggd gård.

Gustav Rahnboy drev den fram till att hans son Lars Rahnboy med frun Sonja övertog den. De hade en son Lars-Erik och döttrarna Helen och Cecilia.

Tillbaka till E22:an.