Längan.


Huset var statarhus under Bagershills gård.

Huset beboddes under en tid av två familjer, den ena var Tage Håkansson med frun Elvy.
De hade sönerna Gert och Evert.

Under en tid fanns här en antikvitetsaffär som drevs av Bertil Jarl.

Huset stod sen obebott och revs slutligen år 1991.Jag tar tacksamt emot alla bidrag om fastigheten. Gamla foto, - text, - namnuppgifter och liknande.
Skicka e-post till Börje Caspari.Tillbaka till E 22:an.