GETINGEBOULE

KRÄFTSKIVA
2005
 

Välkommen till Getinge - Gårdstånga.

Här är ett försök att berätta lite om byn Getinge. Byn består av två byar Gårdstånga och Getinge.

Byn Gårdstånga ligger norr om Kävlingeån och ortsnamnet har förändrats under historiens gång. I mitten på 1600-talet skrevs det Gaardstaange och först i mitten på 1700-talet skrevs det Gårdstånga.

 

Vintern 1996

Det finns flera teorier om namnets uppkomst:

  • Byn har fått namn efter en kämpe vid namn Gaarstaang.

  • Byn har fått namn efter en gård som låg på en tang (udde).

  • Byn har fått sitt namn efter seden att ha en stor stång mitt på gårdsplatsen.

  • Förleden i ortsnamnet kommer från forndanskans garth som betyder stängsel eller inhägnad. Efterleden kan syfta på stängningsanordning. Detta enligt Svenskt Ortnamnslexikon.

 

Ortsnamnnet finns först belagt på en runsten i Forsheda i Värnamo kommun i Småland. Inskriptionen på stenen lyder:

rhulf : auk : oskhil : riŝu : stin : ŝo(nsi) : etir : lifstin : fuŝur : sin . es : uarŝ : | : skonu : n : karŝ : stokum : auk : furŝu : | : finhiŝi

Rolf och Eskil reste denna sten efter Lifsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga och förde (honom) till Finnveden.
Forshedastenen restes troligen år 1025, efter slaget vid Gårdstånga.

Om Gårdstånga finns mycket skrivit och mycket information finns på Internet, varför jag valt att enbart dokumentera byn Getinge.

Jag tar tacksamt emot bidrag som passar in på dessa sidor. Gamla foto, - text, - namnuppgifter och liknande.

Skicka e-post till
Börje Caspari.

Följ länken till vänster, så får du veta lite om Getinge förr och nu.

Tillbaka till startsidan.