AFFÄREN

GETINGE BRO

DALEN

E 22

IGELÖSAVÄGEN

MEJERIET

MC AFFÄREN

SANDBYVÄGEN

SMEDJAN

TRÄDGÅRDS-
MÄSTERIET


ÅVÄGEN

ÅR 1943

ÅR 1958

ÅR 2002
översvämning


 

Välkommen till

Getinge, en liten by som ingår i Gårdstånga. Den ligger söder om Kävlingeån. Här är finns cirka 45 hushåll.

Byn är sannolikt mycket gammal, i det att det sedan urminnes tider har funnits ett vadställe över ån just här.

De flesta ortsnamn som slutar på -inge är från tiden före 600-talet. Slutleden -inge, lär betyda närhet till vatten. För att skilja de olika orterna åt, valde man en förled från naturen. Man använde ofta namn från växter eller djur.

Bygden 1939.

Ortsnamnet har stavats på olika sätt genom historien. På 1500-talet stavades det Giediene och i slutet på 1600-talet stavades det Gietinghe byy.

Se Ortnamnsregistret

Följ med på en liten "site-seeing" i byn.

Jag tar tacksamt emot bidrag som passar in på dessa sidor. Gamla foto, - text, - namnuppgifter och liknande.

Skicka e-post till Börje Caspari.

Följ länkarna till vänster, så får du veta lite om Getinge, förr och nu.Tillbaka till startsidan.