Igelösavägen 3.

Huset till vänster, var från början arrendegård under Svenstorp. Tidigare bodde Emma och Nils Andersson här. Nils hade varit soldat och hade soldatnamnet Lando. Stället blev därefter ett så kallat "Koställe", som friköptes från Svenstorp av sonen Algot Andersson och hans fru Herta i augusti 1950. Efter Algots död bodde Herta ensammen kvar i huset. De hade under en tid Algots föräldrar boende hos sig. Även Hertas föräldrar har bott hos dem.

Tillbaka till Igelösavägen.