Från gamla E22:an mot nordväst.

Vy från E22:an mot nordväst. Vattnet når ända bort till gamla banvallen.

Längs staketet i bildens framkant, går grusvägen bort till pump-stationen.

Den ligger nu under vatten!

 

Tillbaka till Getinge.