Uppströms bron.

Vy från gångstigen mot idrottsplatsen. Den 300 meter långa invallningen, som militär från LV 6 i Halmstad byggde, är nästan klar.

Tillbaka till Gårdstånga.