Vändplatsen på Näckrosvägen.

Militär och maskinell insats på vändplatsen på Näckros-vägen i Gårdstånga.

Tillbaka till Gårdstånga.