GETINGE


GÅRDSTÅNGA
Tillbaka till GETINGE.
Tillbaka till startsidan.

 

Kävlingeån svämmar över.

I februari månad år 2002, fick Sydskåne så mycket nederbörd att sjöar och vattendrag svämmade över. Sent på söndagkvällen den 3:dje, kallades det lokala hemvärnet in, för att åka upp till Ringsjön och börja valla in husen där.

Den 29:e januari var vattenståndet i Vombsjön som högst 21,23 möh. Vattenståndet i ån precis nedanför sjön var som högst den 4 februari 20,46 möh.

Även Kävlingeån svämmade då över och det drabbade både Getinge och Gårdstånga. Måndag morgon anlände militär personal från LV 6 i Halmstad, för att valla in ån på Gårdstångasidan.

Flera fastigheter i Getinge, fick vatten i sina källare och måste länspumpa dessa. De höga vattenståndet, som inte varit så högt i mannaminne, varade drygt en vecka.

 

 

Skicka e-post till Börje Caspari.

Länkarna överst till vänster visar lite olika foto.