Från bron mot kyrkan..

Ån - "sjön" sedd från bron. Normal strandkant på norra sidan av ån, är vid trädridån bakom lyktstolpen.

Tillbaka till Getinge.