BILAR


MEKANO


MODELL-
TEATER


STENKLOSSAR

Tillbaka till
leksaker.

 

Ångmaskiner.

Ångmaskiner är en annan populär leksak. Man började tillverka dessa runt 1930. Ett par stora tillverkare är tyska
Wilesco och engelska Mamod.

Mamod började tillverka ångmaskiner 1936. Företaget startade som Malins Modeller. Fram till 1954 byggde de
maskiner med en helt plan bottenplatta, utan fötter. Bottenplattan var röd och maskinerna kallades populärt för
Red Base. Olika modeller har skapats under åren, t.ex. Minor 1, Minor 2, SE1, SE2, SE3 och SE4. Efter 1954
gjordes modellerna med fötter på bottenplattan.


Till vänster en modern stationär Wilesco-maskin från 2000-talet, modell D18. Den är
utstyrd med generator och belysningsstolpe.


 


Till höger en tidigare stationär Wilesco-maskin - D6. Den säljs fortfarande, men nu med glasfönster i panngaveln.
Maskinen ses efter renovering, den var i dåligt skick när den kom i min ägo 2004. Delar saknades och den var så smutsig att man inte kunde se att pannan var rostfri. Efter renovering fungerar maskinen klanderfritt. Dock är pannhuset angripet av rost..


Till vänster en engelsk stationär Mamod-maskin. Eftersom den har fötter på bottenplattan måste den vara tillverkad senare än 1954.

Även denna kom i min ägo 2004, som ett renoveringsobjekt. De var då omöjligt att se att pannan var av mässing. Kolven satt fast och säkerhets-ventilen saknades. Efter renoveringen fungerar maskinen perfekt.

Följ länkarna till vänster, så får du se fler leksaker.