Skonerten Klara Marie.

Klara Marie är unik. Hon är det enda kvarvarande fartyg av
den här typen Östersjöskutor, vilka haft så stor betydelse
för handelsutbytet mellan Bornholm och de sydsvenska hamnarna.
En Bornholmsclipper är en av Östersjöns ovärderliga klenoder
sjöhistoriskt sett.
Klara Marie byggdes i Rönne på Bornholm 1884, och sjösattes
den 5:e februari av sin byggare S. M. Bech.

Hon ägs idag av en förening på Skillinge, ett s.k. partsrederi
med över 500 medlemmar.Se: Klara Marie.

Konstverket här till höger, är ett gipsägg med motivet Klara Marie.
Det är utförd 1999 av konstnärinnan Maria Lansing på Skillinge.

Konstverket framställes genom att ett hönsägg blåses tomt, fylls med gips
och efter att ägget är målat, skrapas färgen bort med en nål och bildar motivet.

Tillbaka till Båtmodeller.