Mejeriet

Sommarbostad
Tillbaka till GETINGE.
Tillbaka till startsidan.

 

Ferrosan läkemedelsfabrik.

Efter att mejeriet lades ner 1946, övertog Ferrosans läkemedelsfabrik i Malmö fastigheten och bedrev viss verksamhet i byggnaderna. Under denna tid bodde vaktmästare Åberg på fastigheten. Denna verksamhet upphörde 1981.

I början på 90-talet blev Pharmacia Upjohn ägare till tomten. 1993 visade en markundersökning höga halter av kvicksilver. 1996 såldes tomten till byggentreprenör Claes Nilsson Sjöbo, för en krona.

Jag tar tacksamt emot alla bidrag om Ferrosan. Gamla foto, - text, - namnuppgifter och liknande.

Skicka e-post till Börje Caspari.

Länkarna till vänster visar olika skede, i mejeriets historia.