Ferrosan

Mejeriet
Tillbaka till GETINGE.
Tillbaka till startsidan.

 

Sommarbostad.

Mejeriet var under 1960-70 talet sommarbostad för direktör John Ryné, från Ferrosan i Malmö. Han hade en liten byggnad till höger om infarten från Sandby-vägen, och odlade trädgården.
     Under denna tid var trädgården mycket välskött, med statyer och mycket växter. Det fanns skyltar med namn vid alla växterna, samt en liten damm.
I dammen, som hade förbindelse med ån, hade direktörn en gammal Petterssonbåt.

Bild från 1965.

     I gamla fabriksbyggnaden, bodde under denna tid Harry Nilsson med fru, samt dottern Carolina och sonen Stellan. Därefter stod fastigheten obebodd en längre tid och revs så småningom 1982, då dammen också fylldes igen.

Jag tar tacksamt emot alla bidrag om denna tid. Gamla foto, - text, - namnuppgifter och liknande.

Skicka e-post till Börje Caspari.

Länkarna till vänster visar olika skede, i mejeriets historia.