Sandbyvägen 12.

I denna fastighet bodde Astrid Hansson och Linnéa Sandberg. Båda arbetade i trädgårdsmästeriet. Astrid är dotter till Otto Hansson, som startade trädgårdsmästeriet.

Tillbaka till Sandbyvägen.