Sandbyvägen 18.

Lantbrukare Stig Brorsson och hans fru Inga, köpte gården av Hugo Holst. De hade sönerna Stefan och Jörgen. Stig flyttade efter hustruns död till Åvägen 10, och Stefan övertog gården. Efter Stigs död 1999, övertog Jörgen Åvägen 10.

Tillbaka till Sandbyvägen.